Skip to main content
Rosa Bussarna
DITT LIVS ROLIGASTE RESEÄVENTYR

Vaccin & hälsa

När du reser utomlands finns alltid risker att drabbas av diverse åkommor och sjukdomar. Det finns många saker du kan göra för att minimera risken att bli sjuk eller åtminstone att dämpa symtomen.

Rosa Bussarna har inte tillgång till något stort reseapotek utan endast material avsedda för nödsituationer. Resenärer måste ta eget ansvar och medtaga egen medicin, plåster och huvudvärkstabletter mm.

Vänd dig till en vaccinationsklinik för att få hjälp med vilka vaccinationer du kan behöva, beroende på ålder hälsa och resmål.

Generella tips

 • Anpassa kläder efter resmål och aktiviteter.
 • Se över ditt reseapotek. Till exempel kan myggmedel, solskyddsfaktor, alcogel och vätskeersättningstabletter vara bra att ha med.
 • Vissa resenärer tar Dukoral för att minska risken för turistdiarré, vilket dock inte ger något garanterat skydd.
 • Du kan prata med läkare om att eventuellt få Lexinor eller Ciproxin utskrivet mot svårare magsjuka.

Grundskydd

Kontrollera alltid med en vaccinationsklinik att du har fullgott grundskydd mot polio, difteri och stelkramp.

Vaccin & Malariaprofylax

Grundregel 1: Eftersom personalen på Rosa Bussarna inte har medicinsk kompetens hänvisar vi till vaccinationskliniker gällande specifika vaccinationer och Malariaprofylax. Information i detta avsnitt avser endast generella råd.

Grundregel 2: Alla resenärer som vistats i ett Malariaområde måste uppsöka läkare akut om de drabbas av hög feber inom tre månader efter hemkomst och berätta om sin vistelse.

AFRIKA

 • Gult vaccinationskort med giltig vaccination mot gula febern behövs för resor i Afrika (gäller inte södra Afrika).
 • Skydd rekommenderas för bland annat tyfoid, hepatit A och eventuellt B, hjärnhinneinflammation.
 • Malariaprofylax. Personalen använder oftast Malarone men det finns även andra läkemedel.
 • Preparat för att minska risken för turistdiarré.

ASIEN

 • Skydd rekommenderas för bland annat tyfoid, hepatit A och eventuellt B.
 • Malariaprofylax. Personalen använder oftast Malarone men det finns även andra läkemedel.
 • Preparat för att minska risken för turistdiarré.

NORDAMERIKA

 • Inga särskilda vaccinationer rekommenderas.

CENTRALAMERIKA

 • Gult vaccinationskort med giltig vaccination mot gula febern behövs.
 • Skydd rekommenderas för bland annat tyfoid, hepatit A och eventuellt B.
 • Malariaprofylax i form av Klorokinfosfat.

SYDAMERIKA

 • Gult vaccinationskort med giltig vaccination mot gula febern behövs.
 • Skydd rekommenderas för bland annat tyfoid, hepatit A och eventuellt B.
 • Malariaprofylax.

OCEANIEN

 • Inga särskilda vaccinationer rekommenderas (förutom gula febern om vistats en längre tid innan i ett infekterat land som är listat i ”the Weekly epidemiological record").

Se även: www.reseradet.se.

Fritextsökning